Search

Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας

ΙΑΠΕΤΟΣ ΑΕ

Η εταιρία ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης και τεχνολογίας. Οι υπηρεσίες της Εταιρίας δημιουργούν την κατάλληλη υποδομή στις Ελληνικές Επιχειρήσεις, ώστε να ανταποκριθούν στις σημερινές προκλήσεις του ανταγωνισμού. Η Εταιρία διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα από το 1993, ενώ από το 1998 και μετά έχει εμφανίσει μια ιδιαίτερα δυναμική παρουσία στην εκπόνηση μελετών και τη διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από τα Εθνικά Προγράμματα (Προγράμματα Ελληνικών Υπουργείων και Περιφερειών από το Β’, Γ’ ΚΠΣ και ΕΣΠΑ 2007-2013), καθώς επίσης και στην υλοποίηση έργων διαχείρισης ως Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης σε Ελληνικά Υπουργεία και Οργανισμούς του Δημοσίου. Δίνοντας έμφαση στην συνολική ανάπτυξη των πελατών της, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που αφορούν την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, υπηρεσίες Marketing, χρηματο-οικονομικές συμβουλές, ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής, σύνταξη μελετών εσωτερικών διεργασιών, μελέτες οργάνωσης και BPR, μελέτες έρευνας αγοράς, μελέτες επιχειρηματικών σχεδίων.

TCS TOOLBOX

Η TCS Toolbox είναι εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών με σημαντική εμπειρία στους τομείς σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης σύνθετων έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Η εταιρεία έχει συμμετάσχει σε πλήθος έργων έχοντας ενεργό ρόλο σε όλα τα στάδια υλοποίησης ενός πολύπλοκου έργου ΤΠΕ. Η ομάδα της εταιρείας διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ανάλυση απαιτήσεων, κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών και προσφορών, παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης (Project management) και διασφάλισης ποιότητας Έργων, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα του Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), Ανάπτυξη και Εφαρμογές Εξειδικευμένου Λογισμικού.

E-SEPIA WEB INNOVATION EE

Η εταιρεία E-Sepia Web Innovation δραστηριοποιείται εδώ και 11 χρόνια στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων, χρησιμοποιώντας ως βασικό εργαλείο το open source σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System) Drupal. Η ομάδα μας, έχοντας την τεχνική επάρκεια αλλά και την εμπειρία στην υλοποίηση έργων μεγάλης κλίμακας είναι απόλυτα εξειδικευμένη στην κατανόηση του έργου βάσει των αναγκών του πελάτη, στην σωστή οργάνωση της αρχιτεκτονικής, στο σχεδιασμό με έμφαση στην καλύτερη δυνατή εμπειρία του χρήστη (UX) αλλά και στην λειτουργικότητα. Στόχος μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών που άπτονται όλων των σταδίων της υλοποίησης ενός πληροφοριακού συστήματος από την κατανόηση και συνδιαμόρφωση των specs, το σχεδιασμό, την υλοποίηση αλλά και την υποστήριξη. Επιπλέον, η συνεχής ενασχόληση και εμβάθυνση στην τεχνολογία, μας δίνει τη δυνατότητα να εξελίσσουμε τα εργαλεία και τις τεχνικές μας και να προτείνουμε στον πελάτη βελτιωσεις και αναβαθμίσεις ώστε το διαδικτυακό εργαλείο που του παραδίδουμε να ακολουθεί τις τελευταίες τάσεις των τεχνολογικών εξελίξεων. Εκτός από τις custom εφαρμογές που έχουμε αναπτύξει και υποστηρίζουμε, η εταιρεία έχει υλοποιήσει σειρά προϊόντων που παρέχεται ως Software Αs A Service στους πελάτες μας.

01 SOLUTIONS HELLAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η 01 Solutions Hellas είναι ένα Software House το οποίο λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2011, με συνεχή ανοδική πορεία και διεύρυνση της πελατειακής βάσης. Η εταιρεία ασχολείται αποκλειστικά με την κατασκευή εξειδικευμένου λογισμικού για επιχειρήσεις και οργανισμούς (του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα), τόσο υπό τη μορφή πακετοποιημένων λύσεων όσο και custom έργων, με έντονη δραστηριότητα στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων πληροφορικής. Οι τεχνολογίες υλοποίησης βασίζονται τόσο στο.NET framework # βασιζόμενοι σε ένα συνδυασμό από καταξιωμένες open source αλλά και ιδίας κατασκευής βιβλιοθήκες, όσο και σε Java με ένα εξ’ ολοκλήρου open source stack. Η 01 Solutions Hellas παρέχει μία σειρά από υπηρεσίες και δραστηριότητας, που καλύπτουν τις ανάγκες του συνόλου των πελατών είτε αυτοί προέρχονται από τον Δημόσιο Τομέα, είτε αποτελούν επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα. Στους πελάτες της 01 Solutions Hellas προσφέρονται υπηρεσίες συμβουλευτικές, παραμετροποίησης, υποστήριξης και συντήρησης του λογισμικού, καθώς και οργανωμένη εκπαίδευση του προσωπικού μέσω σεμιναρίων στη χρήση των παρεχόμενων εφαρμογών και λύσεων.

INNEWS 1911 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΕ

H INNEWS 1911 είναι μια εταιρία που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης πληροφοριών, αποδελτίωσης όλων των μέσων ενημέρωσης και ανάπτυξης εφαρμογών για τη διαχείριση πληροφοριών που ιδρύθηκε το 2011 και παρουσιάζει μια συνεχή και ανοδική πορεία στηριζόμενη στην τεχνολογία που χρησιμοποιεί, στην εμπειρία και τεχνογνωσία των στελεχών της, στα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιεί και στην άρτια υπεροχή του εξοπλισμού της. Από το 2011 και έπειτα, στο χώρο της αποδελτίωσης και της διαχείρισης πληροφορίας παρέχει τις υπηρεσίες της σε εκατοντάδες πελάτες της στο Δημόσιο Τομέα στην Ελληνική Επικράτεια και σε πλήθος ιδιωτών πελατών στη Ελλάδα και στην Κύπρο.

DATA COCOON PRIVATE COMPANY

Η Data Cocoon είναι μία ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία στελεχωμένη από εξειδικευμένους επαγγελματίες που προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες της, βοηθώντας τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός έργου. Συγκεκριμένα, παρέχει λύσεις και ολοκληρωμένα προϊόντα πληροφορικής, υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού και προστασίας ψηφιακών και προσωπικών δεδομένων και υπηρεσίες εκπαίδευσης και σεμινάρια (GDPR, Cybersecurity)

KOSMOS INTELLIGENT SYSTEMS AND SERVICES

H “Kosmos Inteligent Systyem and Services ” (KISS Inteligence) είναι μια εταιρεία Τεχνοβλαστός του Πανεπιστημίου Κρήτης που ιδρύθηκε το 2017 από τα σπλάχνα μιας ομάδας στελεχών πληροφορικής που δραστηριοποιούνται περισσότερα από 10 χρόνια σε αναπτυξιακά προγράμματα στο χώρο του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αποτελείτε από έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη στον χώρο της πληροφορικής και ειδικότερα στον κλάδο παραγωγής λογισμικού ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

ALPHA ΩΜΕΓΑ ZED ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία ΑΩΖ Limited είναι μια εταιρεία που προσφέρει πολλές λύσεις που συμπεριλαμβάνουν ενοποιημένη τηλεπικοινωνιακή πλατφόρμα, κρυπτογραφημένες κλήσεις, κυβερνοάμυνα, ασφαλής διαχείριση των δικαιωμάτων, ασφαλής διακομιστής Email, διαχείριση κινητικότητας και βιομετρική. Ο στόχος της εταιρείας είναι διπλός: από τη μια αυξάνουμε την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα των πελατών μας, και ταυτόχρονα πετυχαίνουμε την ομαλή ευθυγράμμιση των πελατών μας με τις μελλοντικές απαιτήσεις.

ΜΠΟΥΚΣΚΑΝΝΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Εταιρία ΜΠΟΥΚΣΚΑΝΝΕΡ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2013 στην πόλη της Ξάνθης όπου και έχει έδρα της. Αντικείμενο εργασιών της εταιρίας είναι οι υπηρεσίες ψηφιοποίησης εγγράφων και αρχαιολογικών χώρων, κατασκευή και εμπορία προϊόντων πληροφορικής, κατασκευή και πώληση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και αυτοματισμών υψηλής τεχνολογίας καθώς και η κατασκευή και πώληση λογισμικού. Η εταιρία είναι κατασκευαστής και διαθέτης μηχανοτρονικού εξοπλισμού ικανού να ψηφιοποιεί πλήρως αυτοματοποιημένα έντυπο υλικό. Η διεργασία επιτυγχάνεται με μεγάλη ακρίβεια και αξιοπιστία χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους ρομποτικής και υψηλής ποιότητας υλικά που μεγιστοποιούν την διάρκεια ζωής του μηχανήματος, μειώνοντας παράλληλα τα κόστη συντήρησης. Η εταιρία δραστηριοποιείται παράλληλα στον χώρο της ψηφιοποίησης τρισδιάστατων αντικειμένων και χώρων για εμπορικούς σκοπούς καθώς και τις αυτόματης απομαγνητοφώνησης για ιατρικές εφαρμογές.

AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η AMCO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ A.B.E.E. ιδρύθηκε το 2005 από μια ομάδα έμπειρων και καταρτισμένων στελεχών με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων αυτοματισμού υψηλής τεχνολογίας και γενικότερα την υλοποίηση σύνθετων έργων πληροφορικής και επικοινωνιών, με έμφαση στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

Share:

Menu

Skip to content