Search

Σχετικά με το πρόγραμμα

Περιγραφή Αντικειμένου

Στόχος του HOPE Cluster είναι η προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών στις οικογένειες που θέλουν να τεκνοποιήσουν και για διαφόρους παράγοντες, όπως για παράδειγμα είναι η αδυναμία πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας με την παρούσα μορφή τους, δεν μπορούσαν να το πετύχουν. Απώτερο όραμα του HOPE Cluster είναι η ανατροπή του κλίματος υπογεννητικότητας σε επίπεδο ελληνικής επικράτειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξέδωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή οι γεννήσεις στην Ελλάδα κατά το 2022 ανήλθαν σε 76.541 (39.558 αγόρια και 36.983 κορίτσια) καταγράφοντας μείωση κατά 10,3% σε σχέση με το 2021 που ήταν 85.346 (43.998 αγόρια και 41.348 κορίτσια). Στις γεννήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται οι γεννήσεις νεκρών βρεφών, οι οποίες κατά το 2022 ανήλθαν σε 446, μειωμένες κατά 1,5% σε σχέση με το 2021 που ήταν 453. Ένα έθνος για να διατηρηθεί χρειάζεται κάθε οικογένεια να κάνει 2,2-2,4 παιδιά. Στην Ελλάδα, η οποία είναι ουραγός στην ΕΕ, κάνουμε κατά μέσο όρο 1,2 παιδιά ανά οικογένεια. Το πρόβλημα είναι οξύτερο στις ακριτικές περιοχές, νησιωτικές και ηπειρωτικές, όπου ο συνδυασμός της έλλειψης ιατρικής φροντίδας, της απομόνωσης αλλά και του οικονομικού προβλήματος που έχει προκύψει την τελευταία δεκαετία, έχει επιδεινώσει την κατάσταση.

Αντικείμενο του έργου HOPE Cluster είναι η προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών τηλεϊατρικής στις οικογένειες που θέλουν να τεκνοποιήσουν και για διαφόρους παράγοντες, όπως για παράδειγμα είναι η αδυναμία πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας με την παρούσα μορφή τους, δεν μπορούσαν να το πετύχουν.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου του προτεινόμενος Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας «HOPEcluster» είναι η παροχή καινοτόμων γυναικολογικών και μαιευτικών τηλεϊατρικών υπηρεσιών σε γυναίκες που ήδη κυοφορούν ή επιθυμούν να τεκνοποιήσουν και είναι μόνιμοι κάτοικοι ακριτικών, νησιωτικών και ηπειρωτικών περιοχών της Ελλάδας, μέσω σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων δικτύωσης με υγειονομικούς φορείς (πχ. ομάδες ιατρών, νοσηλευτών, μαιών, νοσηλευτικά κέντρα, κα.) καθώς και με άλλους βοηθητικούς φορείς που συμμετέχουν στην υποβοήθηση των οικογενειών μετά την τεκνοποίηση, όπως είναι τα κέντρα απασχόλησης παιδιών προσχολικής ηλικίας ή άλλες σύγχρονες μορφές φύλαξης και επιτήρησής τους. Οι τηλευπηρεσίες υγείας κρίνονται απαραίτητες σε χώρες στις οποίες η μορφολογία του εδάφους δεν βοηθά την γρήγορη και ασφαλή μετάβαση σε νοσοκομεία. Ειδικά σε χώρες, όπως η Ελλάδα, με τεράστια ακτογραμμή, νησιά, βουνά και απομακρυσμένες περιοχές, η χρήση τους χαρακτηρίζεται ως επιβεβλημένη με απώτερο στόχο την ισότιμη κατανομή των υπηρεσιών υγείας, την ισότιμη πρόσβαση σε αυτές και την μείωση των λειτουργικών εξόδων από άσκοπες διακομιδές, μεταφορές με ασθενοφόρα ή νοσηλεία ασθενών που δεν χρήζουν νοσοκομειακής φροντίδας. Παράλληλα, η πράξη «η γιαγιά της γειτονιάς», εκτός από το οικονομικό όφελος και την ασφάλεια που θα προσφέρει στις νέες μητέρες και γονείς, θα παρέχει σημαντική οικονομική και ψυχολογική υποστήριξη στους ανθρώπους της μέσης και τρίτης ηλικίας, οι οποίοι θα επανενταχτούν στην αγορά εργασίας, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες. Επιπλέον, αναμένεται να υπάρξει τόνωση του πληθυσμού στην επαρχία, με τους νέους να θέλουν να παραμείνουν στο χωριό ή στο νησί τους, να δημιουργήσουν οικογένεια, και να επενδύσουν σε κάποια επαγγελματική δραστηριότητα στον τόπο διαμονή τους.Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την τόνωση της τοπικής κοινωνίας και πληθυσμιακά και οικονομικά. Θα δημιουργηθούν άμεσες νέες θέσεις εργασίας υψηλής ιατρικής επιστημονικής εξειδίκευσης, (ιατροί, νοσηλευτές), καθώς και θέσεις υπαλλήλων πληροφορικής και συστημάτων διοίκησης. Επιπλέον, θα δημιουργηθούν έμμεσες θέσεις εργασίας σε περιφερειακό επίπεδο, διότι αναμένεται να υπάρξει τόνωση του πληθυσμού στην επαρχία, με τους νέους να θέλουν να παραμείνουν στο χωριό ή στο νησί τους και να δημιουργήσουν οικογένεια Το συνεργατικό σχήμα θα προωθήσει την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, επηρεάζοντας πολλαπλασιατικά κάθε πυλώνα της τοπικής οικονομίας.

Προστιθέμενη αξία πράξης

  • Θα καταπολεμηθεί σημαντικά το φαινόμενο της υπογεννητικότητας καθώς θα ενισχυθούν μέσα από τη δράση και θα στηριχθούν γυναίκες που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν. Κάτι τέτοιο από μόνο του θα προσδώσει τεράστια προβολή στο έργο και θα προσελκύσει νέες επενδύσεις και συνεργασίες
  • Άμεσα έσοδα στο ΦΑ (Φορέα Αρωγής) και το ΣΣΚ(Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας) από χορηγίες-διαφημίσεις, καθώς και δικαιώματα χρήσης των υπηρεσιών.
  • Θα ενισχυθούν σημαντικά αμέτρητες τοπικές κοινωνίες που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και δε διαθέτουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και συμβουλευτικής.
  • Θα εγκαθιδρυθεί ένα ισχυρό δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις περιοχές της υγείας, φαρμάκων, τουρισμού, βιοεπιστημών, πληροφορικής και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
  • Δημιουργία νέων πηγών εσόδων (νέοι επιχειρηματικοί τομείς δραστηριότητας) για το ΣΣΚ και προοπτικών συνεργασίας και δραστηριότητας μέσω διαδικασιών προβολής και προώθησης της πράξης.
  • Προσέλκυση νέων επενδυτικών σχημάτων για συνεργασία με το ΣΣΚ.
Share:

Menu

Skip to content